Sabtu, 14 Mac 2009

KERTAS KERJA SEMINAR

LOKASI/MASA: 2.00 petang-3.00 petang

Ucaputama
YB Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan,Timbalan Pengerusi, Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak merangkap Menteri Kemudahan Awam dan Menteri Perancangan Sumber II.

LOKASI/MASA: 3.00 petang-4.30 petang

Moderator/Pengerusi∗: Tan Sri Datu Prof. Dr. Mohamad Taha Arif

Sains & Teknologi dan Masyarakat Melayu:Suatu Retrospektif
Profesor Dr Fatimah Abang, UNIMAS

Ketahanan Kebudayaan Melayu
Prof. Madya Dr. Junainah Solehan, UKM

Peranan Melayu dalam Memperkukuhkan Masyarakat Berbilang Kaum di Sarawak
PM Dr. Awang Hasmadi Awang Mois, UBD

20 Mac
LOKASI/MASA: 8.30 pagi-9.30 pagi

Moderator/Pengerusi∗: Datu Dr Adi Badiozaman Tuah

Peradaban Melayu Sarawak dalam Konteks Nusantara
Dr. Suffian Mansor, Universiti Malaya

Demografi Melayu Sarawak: Perspektif Pembangunan Masyarakat
Dr. Lam Chee Kheung, IEAS, UNIMAS

Kuching sebagai Nadi dan Pusat Budaya Melayu Sarawak: Harapan dan Realiti
Dr. Shaari Abdul Rahman, Institut Aminuddin Baki dan Dr.Awang Azman Awang Pawi,UNIMAS
LOKASI/MASA: 10.00 pagi-11.30 pagi

Moderator/Pengerusi: Dr Mohammad Jais

Budaya Usahawan Bumiputera di Sarawak: Realiti dan Cabaran
YB Tuan Haji Naroden Majais dan Prof. Madya Dr. Rosni Bakar, Jabatan Ketua Menteri

Status Sosio-ekonomi Melayu di Sarawak Pencapaian Ekonomi Melayu Sarawak
Prof Madya Dr. Jamil Haji Hamali,Prof Madya Dr. Rosita Haji Suhaimi,Dr. Nurhani Aba Ibrahim, UITM, Kota Samarahan

Pembangunan Masyrakat Melayu Pesisir: Peserta atau Penonton?
Mohamad Suhaidi Salleh dan Awang Mashabi Awang Mohamad

LOKASI/MASA: 2.30 petang-3.30 petang

Moderator/Pengerusi: Prof. Madya Dr Othman Bojo

Pendefinisian Semula Jati Diri dalam Masyarakat Melayu Sarawak dalam Pembentukan Bangsa Malaysia
Saiee Driss, BPPMIS

Zapin Melayu Sarawak: Seni Tari Autentik –Sharkawi Haji Amit,
Pengurusan Seni dan Budaya dalam Organisasi Melayu Sarawak
Abang Pateli Abang Muhi, DBPS

Bergendang dan Bermukun dalam Budaya Melayu Sarawak
Salbia Hassan dan Fatimah Subet, Pusat Pengajian Bahass, UNIMAS
LOKASI/MASA: 3.45 petang- 4.45 petang

Moderator/Pengerusi: Dr. Sopian Bujang


Kias dan Ibarat dalam Pantun Melayu,
Hazami Jahari, DBPCS

Zikir dalam Masyarakat Melayu Sarawak.
Dr Djuanda Jaya, Pejabat Mufti Negeri Perlis

Tasawuf Islam dalam Masyarakat Melayu Sarawak- Tuan Haji Raslie Saharan

Transformasi dalam Budayas Bergendang Melayu Sarawak
Tuan Hj Shantrol Abdullah

21 Mac
LOKASI/MASA: 8.30 pagi-9.30 pagi

Moderator/Pengerusi∗: Dr. Shahren Ahmad Zaidi Adruce

Cabaran Pendidikan dalam Masyarakat Melayu Sarawak
Dr. Julaihi Bujang, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak

Peranan Wanita dan Belia: Perspektif Melayu Sarawak,
Aishah Edriss

Penglibatan Orang Melayu Sarawak dalam Sukan dan Pengurusan Sukan
Abang Ismail Abang Julhi dan Haji Norani Drahman, Salmie Haji Lilek, Maktab Perguruan Batu Lintang

LOKASI/MASA: 10.00 pagi- 11.00 pagi

Moderator/Pengerusi:

Politik Melayu Sarawak: Cabaran dan Masa Depan
Dr. Mohd Faisal Syam Abdol Hazis, Fakulti Sains Sosial, UNIMAS

LOKASI/MASA:11.00 pagi-12.00 t’hari

Moderator/Pengerusi: Dr Zulwali Kipli Merawi

Seminar Melayu Sarawak 1-IV: Satu Penilaian Semula
Prof. Madya Datu Sanib Said dan Datu Dr. Adi Badiozaman Tuah

Resolusi dan Perbincangan

TAMAT


*kertas kerja iringan
Kesantunan Berbahasa dalam masyarkat Melayu Sarawak Rosnah Mustafa, Hamidah Abdul Wahab dan Wan Robiah, Pusat Pengajian Bahasa, UNIMAS

Ahad, 1 Mac 2009

SEMINAR BUDAYA MELAYU SARAWAK V, 15-21 Mac 2009

PROGRAM AKTIVITI 

15 Mac 2009
7.30 mlm Majlis Perasmian Tempat:Dewan Undangan Negeri
16 - 21 Mac 2009
9.00 pg-4.00 ptg Bazarnita & Pameran Warisan  Tempat: Kompleks Pelancongan
16 Mac 2009
8.00 pg-1.00 ptg Forum Keilmuan Tempat: Kompleks Pelancongan
8.30 mlm Konsert Nyanyian Tempat: Dewan Undangan Negeri
17 Mac 2009
8.00 pg-4.00 ptg Bengkel Resolusi Tempat: Kompleks Pelancongan
8.30 mlm Pesta Tarian Tempat: Dewan Undangan Negeri
18 Mac 2009
8.00 pg-4.00 ptg Ceramah Tokoh Tempat: Kompleks Pelancongan
8.30 mlm Puisi dan Lagu Rakyat Tempat: Dewan Undangan Negeri
19 Mac 2009
8.oo pg-12.30 tgh Sembang Warga Emas Tempat: Kompleks Pelancongan
11.00 pg-2.00 ptg Pendaftaran Seminar Tempat: Kompleks Pelancongan
2.00 ptg-5.00 ptg Seminar-Pembentangan Tempat: Kompleks Pelacongan
8.30 mlm Kesenian Islam Tempat: Dewan Undangan Negeri
20 Mac 2009
8.30 pg-5.00 ptg Seminar-Pembentangan Tempat: Kompleks Pelancongan
8.30 mlm Bangsawan Sharif MasahorTempat: Oditorium Ahmad Zaidi
Amal Busana Wanita Tempat: Dewan Undangan Negeri
21 Mac 2009
8.30 pg-1.00 ptg Seminar-Pembentangan Tempat: Kompleks Pelancongan
8.30 mlm Majlis Penangguhan & Anugerah Budaya Tempat: Dewan Undangan Negeri